കേസ്

 • എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ സിലിക്കൺ-റബ്ബർ കീപാഡുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്

  മറ്റ് മെറ്റീരിയലുകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ സിലിക്കൺ-റബ്ബർ കീപാഡുകൾ അവിശ്വസനീയമാംവിധം മൃദുവും ഉപയോഗിക്കാൻ സൗകര്യപ്രദവുമാണ്.മറ്റ് വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുമാണെങ്കിലും, സിലിക്കൺ റബ്ബർ മൃദുവും റബ്ബറും ആണ്.സിലിക്കൺ=റബ്ബർ കീപാഡുകൾ കടുത്ത താപനിലയെ പ്രതിരോധിക്കും എന്നതും എടുത്തുപറയേണ്ടതാണ്.ഇല്ലയോ...
  കൂടുതൽ വായിക്കുക
 • സിലിക്കൺ-റബ്ബർ കീപാഡുകളുടെ മെക്കാനിക്സ്

  സിലിക്കൺ-റബ്ബർ കീപാഡുകൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യാൻ വ്യത്യസ്ത മാർഗങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും, മധ്യഭാഗത്ത് ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് സ്വിച്ചിന് ചുറ്റുമുള്ള സിലിക്കൺ റബ്ബർ മെറ്റീരിയൽ അടങ്ങിയ സമാന ഫോർമാറ്റാണ് മിക്കവയും.സിലിക്കൺ റബ്ബർ മെറ്റീരിയലിന്റെ അടിയിൽ കാർബൺ അല്ലെങ്കിൽ സ്വർണ്ണം പോലെയുള്ള ചാലക വസ്തുക്കളാണ്.ഈ ചാലകത്തിന് താഴെ...
  കൂടുതൽ വായിക്കുക
 • സിലിക്കൺ-റബ്ബർ കീപാഡുകളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതെല്ലാം

  സിലിക്കൺ-റബ്ബർ കീപാഡുകൾ ബിസിനസ്സ് ഉടമകൾക്കും മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർമാർക്കും ഇടയിൽ ഒരു ജനപ്രിയ തിരഞ്ഞെടുപ്പായി മാറിയിരിക്കുന്നു.എലാസ്റ്റോമെറിക് കീപാഡുകൾ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു, മൃദുവായ സിലിക്കൺ റബ്ബർ നിർമ്മാണം ഫീച്ചർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർ അവരുടെ പേരിന് അനുസൃതമായി ജീവിക്കുന്നു.മറ്റ് മിക്ക കീപാഡുകളും പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഇവ സിലിക്കൺ-റബ്ബർ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്.
  കൂടുതൽ വായിക്കുക