നിബന്ധനകൾ

https://www.jwtrubber.com എന്നതിലെ വെബ്‌സൈറ്റ് ആക്‌സസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, ഈ സേവന നിബന്ധനകൾക്കും ബാധകമായ എല്ലാ നിയമങ്ങൾക്കും ചട്ടങ്ങൾക്കും വിധേയമായിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുകയും ബാധകമായ ഏതെങ്കിലും പ്രാദേശിക നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഉത്തരവാദിയാണെന്ന് സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.ഈ നിബന്ധനകളൊന്നും നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഈ സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനോ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതിനോ നിങ്ങളെ വിലക്കിയിരിക്കുന്നു.ഈ വെബ്‌സൈറ്റിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയലുകൾ ബാധകമായ പകർപ്പവകാശവും വ്യാപാരമുദ്ര നിയമവും കൊണ്ട് പരിരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.

ലൈസൻസ് ഉപയോഗിക്കുക

a.വ്യക്തിഗത, വാണിജ്യേതര ട്രാൻസിറ്ററി കാഴ്‌ചയ്‌ക്കായി മാത്രം JWT-യുടെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ മെറ്റീരിയലുകളുടെ (വിവരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്‌റ്റ്‌വെയർ) ഒരു പകർപ്പ് താൽക്കാലികമായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.ഇത് ഒരു ലൈസൻസിന്റെ ഗ്രാന്റാണ്, ശീർഷകത്തിന്റെ കൈമാറ്റമല്ല, ഈ ലൈസൻസിന് കീഴിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത്:

i.മെറ്റീരിയലുകൾ പരിഷ്ക്കരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പകർത്തുക;
ii.ഏതെങ്കിലും വാണിജ്യ ആവശ്യത്തിനോ ഏതെങ്കിലും പൊതു പ്രദർശനത്തിനോ (വാണിജ്യമോ വാണിജ്യേതരമോ) മെറ്റീരിയലുകൾ ഉപയോഗിക്കുക;
iii.JWT-യുടെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ഡീകംപൈൽ ചെയ്യാനോ റിവേഴ്‌സ് എഞ്ചിനീയർ ചെയ്യാനോ ശ്രമിക്കുക;
iv.മെറ്റീരിയലുകളിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും പകർപ്പവകാശം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഉടമസ്ഥാവകാശ നൊട്ടേഷനുകൾ നീക്കം ചെയ്യുക;
v.മെറ്റീരിയലുകൾ മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് കൈമാറുക അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും സെർവറിലെ മെറ്റീരിയലുകൾ "മിറർ" ചെയ്യുക.

b.നിങ്ങൾ ഈ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ലംഘിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ലൈസൻസ് സ്വയമേവ അവസാനിപ്പിക്കും കൂടാതെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും JWT അവസാനിപ്പിച്ചേക്കാം.ഈ മെറ്റീരിയലുകൾ കാണുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കുകയോ ഈ ലൈസൻസ് അവസാനിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഇലക്ട്രോണിക് അല്ലെങ്കിൽ അച്ചടിച്ച ഫോർമാറ്റിൽ നിങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത മെറ്റീരിയലുകൾ നിങ്ങൾ നശിപ്പിക്കണം.

നിരാകരണം

a.JWT-യുടെ വെബ്‌സൈറ്റിലെ സാമഗ്രികൾ 'ഉള്ളതുപോലെ' അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.JWT വാറന്റികളൊന്നും നൽകുന്നില്ല, പ്രകടിപ്പിക്കുകയോ സൂചിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു, കൂടാതെ പരിമിതികളില്ലാതെ, സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ട വാറന്റികൾ അല്ലെങ്കിൽ വ്യാപാരക്ഷമതയുടെ വ്യവസ്ഥകൾ, ഒരു പ്രത്യേക ആവശ്യത്തിനുള്ള ഫിറ്റ്നസ്, അല്ലെങ്കിൽ ബൗദ്ധിക സ്വത്തിന്റെ ലംഘനം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് അവകാശ ലംഘനങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റെല്ലാ വാറന്റികളും നിരാകരിക്കുകയും നിരാകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
b.കൂടാതെ, JWT അതിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റിലെ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം മെറ്റീരിയലുകളുമായോ ഈ സൈറ്റുമായി ലിങ്ക് ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും സൈറ്റുകളുമായോ ബന്ധപ്പെട്ട മെറ്റീരിയലുകളുടെ കൃത്യത, സാധ്യതയുള്ള ഫലങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസ്യത എന്നിവയെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പ്രതിനിധാനം നൽകുകയോ നൽകുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല.

പരിമിതികൾ

JWT-യുടെ വെബ്‌സൈറ്റിലെ മെറ്റീരിയലുകളുടെ ഉപയോഗത്തിൽ നിന്നോ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കഴിവില്ലായ്മയിൽ നിന്നോ ഉണ്ടാകുന്ന ഏതെങ്കിലും നാശനഷ്ടങ്ങൾക്ക് (പരിമിതികളില്ലാതെ, ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ലാഭ നഷ്ടം, അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സ് തടസ്സം എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ) ഒരു സാഹചര്യത്തിലും JWT അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ വിതരണക്കാർ ബാധ്യസ്ഥരായിരിക്കില്ല. അത്തരം നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് JWT അല്ലെങ്കിൽ JWT അംഗീകൃത പ്രതിനിധിയെ വാക്കാലോ രേഖാമൂലമോ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.ചില അധികാരപരിധികൾ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വാറന്റികളിലെ പരിമിതികളോ അനന്തരഫലമോ ആകസ്മികമോ ആയ നാശനഷ്ടങ്ങൾക്കുള്ള ബാധ്യതയുടെ പരിമിതികൾ അനുവദിക്കാത്തതിനാൽ, ഈ പരിമിതികൾ നിങ്ങൾക്ക് ബാധകമായേക്കില്ല.

മെറ്റീരിയലുകളുടെ കൃത്യത

JWT-യുടെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന മെറ്റീരിയലുകളിൽ സാങ്കേതികമോ ടൈപ്പോഗ്രാഫിക്കലോ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്കോ പിശകുകൾ ഉൾപ്പെടാം.JWT അതിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റിലെ ഏതെങ്കിലും മെറ്റീരിയലുകൾ കൃത്യമോ പൂർണ്ണമോ നിലവിലുള്ളതോ ആണെന്ന് ഉറപ്പുനൽകുന്നില്ല.JWT അതിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയലുകളിൽ ഏത് സമയത്തും അറിയിപ്പ് കൂടാതെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താം.എന്നിരുന്നാലും മെറ്റീരിയലുകൾ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ JWT ഒരു പ്രതിബദ്ധതയും നൽകുന്നില്ല.

ലിങ്കുകൾ

JWT അതിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റുമായി ലിങ്ക് ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന എല്ലാ സൈറ്റുകളും അവലോകനം ചെയ്‌തിട്ടില്ല കൂടാതെ അത്തരം ലിങ്ക് ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും സൈറ്റിന്റെ ഉള്ളടക്കത്തിന് ഉത്തരവാദിയല്ല.ഏതെങ്കിലും ലിങ്ക് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് സൈറ്റിന്റെ JWT യുടെ അംഗീകാരത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല.അത്തരത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ലിങ്ക് ചെയ്‌ത വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ ഉപയോഗം ഉപയോക്താവിന്റെ സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്തത്തിലാണ്.

പരിഷ്ക്കരണങ്ങൾ

JWT അതിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റിനായി ഏത് സമയത്തും അറിയിപ്പ് കൂടാതെ ഈ സേവന നിബന്ധനകൾ പരിഷ്‌കരിച്ചേക്കാം.ഈ വെബ്‌സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ, ഈ സേവന നിബന്ധനകളുടെ അന്നത്തെ നിലവിലെ പതിപ്പിന് വിധേയമാകുമെന്ന് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നു.

ഭരണ നിയമം

ഈ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും നിയന്ത്രിക്കുന്നതും ചൈനയുടെ നിയമങ്ങൾക്കനുസൃതമായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതുമാണ്, ആ സംസ്ഥാനത്തിലോ സ്ഥലത്തിലോ ഉള്ള കോടതികളുടെ പ്രത്യേക അധികാരപരിധിയിൽ നിങ്ങൾ അപ്രസക്തമായി സമർപ്പിക്കുന്നു.

ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയുക