പ്ലാസ്റ്റിക് കുത്തിവയ്പ്പ് മോൾഡിംഗ്

പ്ലാസ്റ്റിക് കുത്തിവയ്പ്പ് മോൾഡിംഗ് പ്രക്രിയ, പ്രക്രിയയുടെ സെമി-ഫിനിഷ് ചെയ്ത ഭാഗങ്ങളുടെ ഒരു നിശ്ചിത രൂപത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്ന് സമ്മർദ്ദം, കുത്തിവയ്പ്പ്, തണുപ്പിക്കൽ എന്നിവയിലൂടെ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ ഉരുകുന്നത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

വലിയ അളവിൽ ഭാഗങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു നിർമ്മാണ പ്രക്രിയയാണിത്.ഒരേ ഭാഗം ആയിരക്കണക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് തവണ തുടർച്ചയായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന വൻതോതിലുള്ള ഉൽപാദന പ്രക്രിയകളിലാണ് ഇത് സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

ഞങ്ങളുടെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഇഞ്ചക്ഷൻ മോൾഡിംഗ് പ്രക്രിയ 15 ദിവസമോ അതിൽ കുറവോ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഇഷ്‌ടാനുസൃത പ്രോട്ടോടൈപ്പുകളും അന്തിമ ഉപയോഗ ഉൽപ്പാദന ഭാഗങ്ങളും നിർമ്മിക്കുന്നു.ഞങ്ങൾ സ്റ്റീൽ മോൾഡ് ടൂളിംഗ് (P20 അല്ലെങ്കിൽ P20+Ni) ഉപയോഗിക്കുന്നു, അത് ചെലവ് കുറഞ്ഞ ടൂളിംഗും ത്വരിതപ്പെടുത്തിയ നിർമ്മാണ സൈക്കിളുകളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

പ്രയോജനങ്ങൾ

ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ഓട്ടോമേഷൻ

കാര്യക്ഷമമായ ഉത്പാദനം

അളവ് ഉത്പാദനം

വിശാലമായ ആപ്ലിക്കേഷൻ

വരെപ്ലാസ്റ്റിക് ഇനങ്ങൾ

ഫിനിഷിംഗ് കുറയ്ക്കുക

മണിക്കൂറുകൾഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ

മിനുസമാർന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ

ഉപരിതലംപോറലുകളും ഇല്ല

ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയുക