റബ്ബർ

വിപരീത വൈകല്യമുള്ള വളരെ ഇലാസ്റ്റിക് പോളിമർ മെറ്റീരിയലാണ് റബ്ബർ.

ഇത് ഇൻഡോർ താപനിലയിൽ ഇലാസ്റ്റിക് ആണ്, ഒരു ചെറിയ ബാഹ്യശക്തിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ വലിയ രൂപഭേദം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും.ബാഹ്യശക്തി നീക്കം ചെയ്തതിനുശേഷം അതിന്റെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥയിലേക്ക് മടങ്ങാൻ കഴിയും.

EPDM, Neoprene Rubber, Viton, Natural Rubber, Nitrile Rubber, Butyl Rubber, Timprene, Synthetic Rubber, തുടങ്ങി നിരവധി തരം റബ്ബറുകൾ ഉണ്ട്.

റബ്ബർ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ കേസുകൾ

rubber

അപ്പിക്കേഷൻസ്

വിവിധ വ്യവസായങ്ങൾക്കുള്ള കൃത്യമായ ആക്‌സസറികൾ

ഓട്ടോമോട്ടീവ്

വൈദ്യ പരിചരണം

കേബിളുകളും ചരടുകളും

എഞ്ചിനീയറിംഗ് നിർമ്മാണം

ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയുക